Kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser?” – spørger Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard på www.skabtafenkunstigintelligens.dk og i deres bog, som kan købes her.